Adel Aliaskari,PMP
Contact me
My Profile
Blog Author(s) Adel Aliaskari,PMP
Previous Months Home Archive خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ فروردین ٩٢ مهر ٩۱ خرداد ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ بهمن ۸٩ دی ۸٩ آبان ۸٩ شهریور ۸٩ امرداد ۸٩ اردیبهشت ۸٩ اسفند ۸۸ دی ۸۸ آذر ۸۸ آبان ۸۸ مهر ۸۸ More ...
      Persian PM (All topics related to Project Management)
آیا زندگی ما انسانها یک پروژه است؟ by: Adel Aliaskari,PMP

چند وقت پیش در یکی از کلاسهای آموزش استاندارد PMBOK  ، زمانی که مشخصات یک پروژه بر اساس استاندارد را توضیح می دادم ،  یکی از حاضرین در کلاس از من پرسید که آیا زندگی ما انسانها را نیز می توان به عنوان یک پروژه در نظر گرفت و آن را مدیریت کرد ؟

مسلما کل جریان زندگی یک انسان را بدلایل زیر نمی توان یک پروژه در نظر گرفت. کل جریان زندگی یک انسان با تعریفی که استاندارد PMBOK  از پروژه دارد در موارد زیر متفاوت است :

1-      ازلحاظ خاصیت موقتی بودن ( Temporary   ): زندگی تمامی ما انسانها موقتی است ولی  استاندارد توضیح می دهد که منظور از موقتی بودن داشتن تاریخ شروع و پایان مشخص است در حالی که برای کل زندگی نمی توان تاریخ دقیق پایان معین کنیم!( البته انشا الله که در مورد شمااین تاریخ هر چه دورتر باشد )

2-      از لحاظ خاصیت یکتا بودن (Unique  ) بودن . زندگی هر انسان یکتا و یگانه است ولی منظور ازیکتا بودن شامل خروجی  هم می شود در حالی که زندگی ما یک خروجی یکتا و یگانه بدست نمی دهد.

3-      از لحاظ خاصیت شرح جزئیات پیش رونده (Progressive Elaboration  ) : دراین مورد بایستی در نظر گرفت که شرح جزئیات و دانش ما به مرور زندگی بیشتر میشود  ولی وقتی نمی دانیم درمورد کدام هدف خاص و یا کدام خروجی مشخص  چگونه میتوان آنرا به یک هدف خاص تطابق داد؟

بر هه های مختلف از زندگی را میتوان به پروژه های مختلف تقسیم کرد و آنرا مدیریت نمود ولی تمامی یک زندگی را نمی توان همانند یک پروژه مدیریت نمود .در حقیقت زندگی مجموعه ای از پروژه های مختلف و متفاوت و برخی دیگر کار های غیر پروژه ای است.

برای مدیریت یک زندگی بایستی دید گاه مدیریت سبد پروژه ها (Portfolio Management  ) داشت . البته به یک شرط:

مدیریت پورتفولیو بر بهینه سازی و رسیدن به اهداف استراتژیک تکیه دارد . بدین منظور بایستی اهداف استراتژیک برای زندگی خود تعریف کنید و بدانید که در زندگی چه می خواهید و  به کجا  می خواهید برسید ؟

بدون داشتن  اهداف استراتژیک و تعریف شده از زندگی مدیریت آن ممکن نیست

  Comments ()
Recent Posts connection LinkedIn Training Courses Earned Value Management System (EVMS) Qualitative Risk Modeling In Primavera Risk Analysis Maturity Models in Project Management PMBOK 2012 Project Management Training Courses Iran and the UAE trade relationships Some questions and answers about EPC projects
My Tags مدیریت پروژه (٥) primavera p6 (٥) epc (۳) pmp (۳) pmbok (۳) برنامه زمانبندی (۳) انواع قرارداد (٢) evm (٢) pmi (٢) مدیریت ریسک (٢) کنترل پروژه (٢) تغییرات بودجه پروژه (٢) pertmaster (٢) مدیریت ریسک پروژه (٢) primavera risk analysis (٢) linkedin (٢) pem (۱) evms (۱) s-curve (۱) اهداف استراتژیک (۱) pmp exam (۱) نظریه جان هالند (۱) fidic (۱) قراردادepc (۱) علل تاخیر در پروژه های عمرانی (۱) مدیریت منابع انسانی (۱) انواع روشهای پرداخت (۱) l/c (۱) خرید خارجی (۱) opm3 (۱) project finance (۱) feed (۱) lump sum (۱) ms project (۱) persian gulf (۱) اعتبارات اسنادی (۱) برآورد هزینه پروژه (۱) cost estimating (۱) replan (۱) reschedule (۱) نمودار s-curve (۱) kick-off meeting (۱) مدیریت ارتباطات (۱) ثبت درصد پیشرفت (۱)
My Friends PMI Primavera FIDIC DBIA ICC Cybertech bluevisions انجمن مدیریت پروژه ایران نادر خرمی راد