Adel Aliaskari,PMP
Contact me
My Profile
Blog Author(s) Adel Aliaskari,PMP
Previous Months Home Archive خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ فروردین ٩٢ مهر ٩۱ خرداد ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ بهمن ۸٩ دی ۸٩ آبان ۸٩ شهریور ۸٩ امرداد ۸٩ اردیبهشت ۸٩ اسفند ۸۸ دی ۸۸ آذر ۸۸ آبان ۸۸ مهر ۸۸ More ...
      Persian PM (All topics related to Project Management)
انواع روشهای پرداخت در معاملات بازرگانی by: Adel Aliaskari,PMP

امروزه از روشهای متعددی جهت پرداخت در معاملات بازرگانی و بطورخاص در خرید های خارجی استفاده می گردد . برخی از روشهای متداول پرداخت به قرار زیر می باشد :

1-      تجارت بر اساس حساب بازOpen Account   :در این روش توافقی بین خریدار و فروشنده اتخاذ می گردد که خریدار در تاریخ معینی در آینده نسبت به واریز وجه و بدهی خود به فروشنده اقدام نماید. در این روش اسناد  و کالا مستقیما برای خریدار ارسال می گردد تا وی بتنواند نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید . مسلم است که شرط اولیه این نوع پرداخت وجود اعتماد کامل بین خریدار و فروشنده می باشد .همچنین علاوه بر اعتماد متقابل بین خریدار و فروشنده ، فروشنده بایستی اطمینان داشته باشد که کشورخریدار قوانینی وضع نمی نماید که به موجب آن انتقال ارز ممنوع شود.این روش دارای کمترین ریسک برای خریدار و بیشترین ریسک برای فروشنده است.

2-      برات Draft  : برات نوشته یاسندی است که به موجب آن شخص برات دهنده به یکی از بدهکاران خود دستور میدهد تا مبلغ معینی را درسر رسید معین در وجه شخص ثالثی که دارنده برات نامیده میشود یا به حواله کرد او بپردازد.

3-      اعتبارات اسنادی Letter of Credit  یا L/C : این روش شاید برای ما از سایر روشها شناخته شده تر باشد و اکثر خرید های خارجی در پروژه ها از این روش صورت می گیرد .L/C  تعهد مشروط بانک گشاینده بنا به در خواست متقاضی اعتبار (خریدار ) می باشد مبنی بر اینکه در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و مطابق شرایط از طرف ذینفع اعتبار (فروشنده ) در مدت معین اقدام به پرداخت یا تعهد پرداخت به وی را نمیاید.L/C  با توجه به کارکردهای آن و یا شروطی که در آن گنجانده می شود به انواع مختلفی تقسیم می گردد .دراین روش ریسک فروشنده در خصوص عدم پرداخت وجه از سوی خریدار و ریسک خریدار درخصوص عدم ارائه کالا از سوی فروشنده به دلیل وجود ساز و کار بانکی بین آنها به حداقل می رسد. ولی با توجه به تمامی شرایط به نظر بنده قوانین و مقررات L/C  کمی به نفع فروشنده (عموما کشور های صنعتی و غربی ) می باشد .

4-      صد در صد پیش پرداخت Full Advance Payment  : در این روش قبل ازصدورکالا ، وجه آن از طرف خریدار به فروشنده پرداخت می گردد.واضح است که در این روش خریدار تمامی ریسک های خرید را تقبل نموده و کمترین ریسک برای فروشنده وجود دراد.

 

 

  Comments ()
Recent Posts connection LinkedIn Training Courses Earned Value Management System (EVMS) Qualitative Risk Modeling In Primavera Risk Analysis Maturity Models in Project Management PMBOK 2012 Project Management Training Courses Iran and the UAE trade relationships Some questions and answers about EPC projects
My Tags مدیریت پروژه (٥) primavera p6 (٥) epc (۳) pmp (۳) pmbok (۳) برنامه زمانبندی (۳) انواع قرارداد (٢) evm (٢) pmi (٢) مدیریت ریسک (٢) کنترل پروژه (٢) تغییرات بودجه پروژه (٢) pertmaster (٢) مدیریت ریسک پروژه (٢) primavera risk analysis (٢) linkedin (٢) pem (۱) evms (۱) s-curve (۱) اهداف استراتژیک (۱) pmp exam (۱) نظریه جان هالند (۱) fidic (۱) قراردادepc (۱) علل تاخیر در پروژه های عمرانی (۱) مدیریت منابع انسانی (۱) انواع روشهای پرداخت (۱) l/c (۱) خرید خارجی (۱) opm3 (۱) project finance (۱) feed (۱) lump sum (۱) ms project (۱) persian gulf (۱) اعتبارات اسنادی (۱) برآورد هزینه پروژه (۱) cost estimating (۱) replan (۱) reschedule (۱) نمودار s-curve (۱) kick-off meeting (۱) مدیریت ارتباطات (۱) ثبت درصد پیشرفت (۱)
My Friends PMI Primavera FIDIC DBIA ICC Cybertech bluevisions انجمن مدیریت پروژه ایران نادر خرمی راد