Adel Aliaskari,PMP
Contact me
My Profile
Blog Author(s) Adel Aliaskari,PMP
Previous Months Home Archive خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ فروردین ٩٢ مهر ٩۱ خرداد ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ بهمن ۸٩ دی ۸٩ آبان ۸٩ شهریور ۸٩ امرداد ۸٩ اردیبهشت ۸٩ اسفند ۸۸ دی ۸۸ آذر ۸۸ آبان ۸۸ مهر ۸۸ More ...
      Persian PM (All topics related to Project Management)
Kick-off Meeting چیست؟ by: Adel Aliaskari,PMP

- تعریف :

 یکی از کلیدهای موفقیت هر پروژه ‍ ارتباطات میباشد که جلسات تیم پروژه نیز یکی از متدهای ارتباطی میباشد. از وظایفی که در شروع راه اندازی پروژه بایستی انجام پذیرد تشکیل اولین جلسه راه اندازی پروژه میباشد که به kick-off meeting    معروف است .

 

 

2- هدف :

-          بیان عمومی شروع پروژه

-          ایجاد تعهد و الزام برای اشخاصی که درگیر پروژه هستند و محصول پروژه را تحت تاثیر قرار میدهند.

-          تصمیم گیری برای وارد شدن به فاز اجرای پروژه

-          مصوب نمودن project plan پروژه

-          روشن نمودن اهداف پروژه و درک این اهداف توسط تیم پروژه

-          شناسایی نقشها و مسئولیتهای افراد در پروژه

-          شناسایی وابستگیهای پروژه با سایر پروژه ها

-           

 

3- محدوده کارکرد شرکت کنندگان در جلسه

 

-          حامی پروژه یا sponsor

-          مدیر پروژه project manager

-          مدیران تخصصی و ستادی پروژه

-          مدیران ارشد ستاد شرکت

-          ذینفعان بیرونی پروژه

-          تیم مشتری به دعوت حامی پروژه

 

 

4- آماده سازی جهت جلسه

 

-          مدیر پروژه و تیم اداری وی مسئول سازماندهی و برگزاری این جلسه خاص هستند.

-          تهیه برنامه جلسه و اعلام آن 2 هفته قبل از جلسه

-          جلسه بایستی خارج از شرکت و در محیطی مناسب با امکانات رفاهی و تجهیزات مناسب از قبیل ویدئو پروجکشن ‍ کامپیوتر – وایت برد و.... باشد.

-          تهیه و تدارک presentation تحت نرم افزار powerpoint  که شامل سرفصلهای زیر باشد و توسط مدیر پروژه تهیه و ارائه گردد:

                         مرور کلی پروژه

                        اهداف کمی و کیفی پروژه

                        سازمان پروژه

                       برنامه پروژه project plan

                       روشهای اجرای پروژه

                       برنامه ارتباطات

                       آنالیز ریسک

- دبیر جلسه بایستی از تیم پروژه باشد که مسئول تنظیم صورتجلسه و فیلمبرداری و ضبط کل جلسه نیز بایستی توسط وی هماهنگ گردد.و در پایان نیز صورتجلسه را به امضی  اعضای کلیدی جلسه میرساند.

 

 

 

 

5- روش اجرای جلسه :

 

-          مقدمه:

                خوشامد گویی به حضار توسط حامی پروژه

                شروع جلسه و اعلام برنامه توسط مدیر پروژه

-          معرفی حضار

               کلیه حضار خود را معرفی نموده و انتظارات خود را از جلسه در چند دقیقه و کوتاه بیان می کنند.

-          مرور کلی پروژه

                حامی پروژه تاریخچه – مشتری پروژه- فرصتها  و تهدیدهای پروژه – نیازها و الزامات و خواسته های مشتری و اسکوپ پروژه را بیان میکند.

-          اهداف پروژه

               مدیر پروژه به معرفی اهداف – برنامه ها و مایلستونهای کلیدی پروژه و عوامل کلیدی موفقیت پروژه می پردازد.

-          سازمان پروژه

             مدیر پروژه به تشریح سازمان و چارت سازمانی پروژه و ماتریس نقشها و مسئولیتهای اعضای مهم و کلیدی پروژه را ترسیم میکند

-          برنامه پروژه

            مدیر پروژه به تشریح برنامه پروژه که بصورت نمودار گانت با مشخص نمودن فعالیتهای کلیدی و مهم می پردازد.

-          روشها و متدولوژی مدیریت پروژه

                مدیر پروژه مدل مدیریت پروژه خود را در راهبری پروژه تشریح نموده که موارد مهمی چون مستندسازی فرآیند – نحوه نظارت و کنترل پروژه – مدیریت هزینه – مدیریت ریسک ونحوه کنترل  درخواستهای تغییربایستی بطور شفاف بیان شود.

-          روشها و ابزار کار

                مدیر پروژه چگونگی انجام بسته های کاری – نحوه عقد قرارداد با پیمانکاران – جریان نقدینگی – ابزار آلات خاص مورد نیاز پروژه – مدیریت کیفیت پروژه را تشریح میکند

-          مدیریت ارتباطات :

                 Communication plan توسط مدیر پروژه شرح داده میشود.

-          پرسش و پاسخ و تصمیم گیری

                در پایان جلسه بایستی به سوالات  حضار پاسخ داده شود تا نقاط مبهم و غیر شفاف پروژه برطرف گردیده و تصمیمات نهایی در صورتجلسه قید شود

 

 

  Comments ()
Recent Posts connection LinkedIn Training Courses Earned Value Management System (EVMS) Qualitative Risk Modeling In Primavera Risk Analysis Maturity Models in Project Management PMBOK 2012 Project Management Training Courses Iran and the UAE trade relationships Some questions and answers about EPC projects
My Tags مدیریت پروژه (٥) primavera p6 (٥) epc (۳) pmp (۳) pmbok (۳) برنامه زمانبندی (۳) انواع قرارداد (٢) evm (٢) pmi (٢) مدیریت ریسک (٢) کنترل پروژه (٢) تغییرات بودجه پروژه (٢) pertmaster (٢) مدیریت ریسک پروژه (٢) primavera risk analysis (٢) linkedin (٢) pem (۱) evms (۱) s-curve (۱) اهداف استراتژیک (۱) pmp exam (۱) نظریه جان هالند (۱) fidic (۱) قراردادepc (۱) علل تاخیر در پروژه های عمرانی (۱) مدیریت منابع انسانی (۱) انواع روشهای پرداخت (۱) l/c (۱) خرید خارجی (۱) opm3 (۱) project finance (۱) feed (۱) lump sum (۱) ms project (۱) persian gulf (۱) اعتبارات اسنادی (۱) برآورد هزینه پروژه (۱) cost estimating (۱) replan (۱) reschedule (۱) نمودار s-curve (۱) kick-off meeting (۱) مدیریت ارتباطات (۱) ثبت درصد پیشرفت (۱)
My Friends PMI Primavera FIDIC DBIA ICC Cybertech bluevisions انجمن مدیریت پروژه ایران نادر خرمی راد