Adel Aliaskari,PMP
Contact me
My Profile
Blog Author(s) Adel Aliaskari,PMP
Previous Months Home Archive خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ فروردین ٩٢ مهر ٩۱ خرداد ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ بهمن ۸٩ دی ۸٩ آبان ۸٩ شهریور ۸٩ امرداد ۸٩ اردیبهشت ۸٩ اسفند ۸۸ دی ۸۸ آذر ۸۸ آبان ۸۸ مهر ۸۸ More ...
      Persian PM (All topics related to Project Management)
آشنایی با مدیریت ریسک by: Adel Aliaskari,PMP

با توجه به علاقه مندی دوستان و همینطور خودم به مدیریت ریسک تصمیم دارم در آینده بیشتر در این مورد مطلب بنویسم.

در ادامه مطلب میتونید یک فایل در مورد آشنایی با مدیریت ریسک  را دانلود کنید.

فقط تاکید می کنم که این فایل در حد آشنایی با مدیریت ریسک است .

دانلود فایل

  Comments ()
یک تجربه ساده از مدیریت ریسک by: Adel Aliaskari,PMP

امروزه مدیریت ریسک در پروژه ها از اهمیت خاصی برخوردار است.در حقیقت یک تعریف جدید از مدیریت پروژه می گوید مدیریت پروژه مدیریت ریسکهای آن می باشد. طبق این تعریف قطعیات و موارد حتمی در پروژه احتیاج به مدیریت چندان پیچیده ای ندارد و به راحتی قابل کنترل است و آنچه که امروزه به عنوان مدیریت در پروژه ها شناخته می شود در حقیقت مدیریت ریسک و عوامل غیر قطعی آن می باشد.

یکی از فر آیند های مدیریت ریسک بر اساس تعریف استاندارد PMBOK   شناسایی ریسک می باشد. برای شناسایی ریسک توسط مراجع مختلف راه های مختلفی پیشنهاد شده است ولی مسلما یکی از موثر ترین راه های شناسایی ریسک که همه مراجع برآن تاکید دارند تهیه فرمهای نظر سنجی شناسایی ریسک و توزیع آن  مابین عوامل پروژه می باشد.

یکی از تجربیات جالب من در شناسایی ریسک در این خصوص می باشد. در یکی از شرکتهایی که من سابقا مشغول بکار بودم فرمهای نظر سنجی شناسایی ریسک مابین عوامل پروژه توزیع شد. در بررسی پاسخها متوجه شدم که یکی از افراد تیم پروژه اعزام بهدوره آموزشی  خدمت سربازی اش را جزء ریسکهای احتمالی پروژه خوانده بود.

وقتی علت را جویا شدم متوجه شدم که این فرد مشکل نظام وظیفه دارد و در صورتی که نتواند آن را حل کند مجبور به ترک 2 ماهه سازمان و حضور در دوره آموزشی سربازی می باشد.

در نگاه اول شاید این موضوع خیلی مهم بنظر نمی رسید و حتی من و بقیه اعضای تیم پروژه اطلاعی از آن  نداشتیم چون این فرد Scope  کاری کوچکی در پروژه ما داشت . و لی با بررسی زمان احتمالی غیبت این فرد و مقایسه آن با برنامه زمانبندی پروژه متوجه شدیم که زمان غیبت این فرد دقیقا با زمان پیک کاری او در پروژه یکسان است.

پس از بررسی موضوع با مدیر پروژه خود فرد پیشنهاد گردید که حیطه کاری این شخص با شخص دیگری  تعویض گردد تا تداخلی با زمان احتمالی خدمت سربازی او پیش نیاید.

اتفاقا این تمهید مثمر ثمر قرار گرفت چون فرد مذکور مجبور به حضور 2 ماهه در دوره آموزشی سر بازی گردید . ولی بخاطر راهکار پیش بینی شده هیچگونه مشکلی در روند اجرای پروژه پیش نیامد.

پس از این موضوع و راه حل بسیار ساده که جلوی ایجاد مشکلی بزرگ را گرفت اولین نفری که در جلسات بررسی ریسک پروژه حضور پیدا می کرد شخص مدیر پروژه بود !

  Comments ()
Recent Posts connection LinkedIn Training Courses Earned Value Management System (EVMS) Qualitative Risk Modeling In Primavera Risk Analysis Maturity Models in Project Management PMBOK 2012 Project Management Training Courses Iran and the UAE trade relationships Some questions and answers about EPC projects
My Tags مدیریت پروژه (٥) primavera p6 (٥) epc (۳) pmp (۳) pmbok (۳) برنامه زمانبندی (۳) انواع قرارداد (٢) evm (٢) pmi (٢) مدیریت ریسک (٢) کنترل پروژه (٢) تغییرات بودجه پروژه (٢) pertmaster (٢) مدیریت ریسک پروژه (٢) primavera risk analysis (٢) linkedin (٢) pem (۱) evms (۱) s-curve (۱) اهداف استراتژیک (۱) pmp exam (۱) نظریه جان هالند (۱) fidic (۱) قراردادepc (۱) علل تاخیر در پروژه های عمرانی (۱) مدیریت منابع انسانی (۱) انواع روشهای پرداخت (۱) l/c (۱) خرید خارجی (۱) opm3 (۱) project finance (۱) feed (۱) lump sum (۱) ms project (۱) persian gulf (۱) اعتبارات اسنادی (۱) برآورد هزینه پروژه (۱) cost estimating (۱) replan (۱) reschedule (۱) نمودار s-curve (۱) kick-off meeting (۱) مدیریت ارتباطات (۱) ثبت درصد پیشرفت (۱)
My Friends PMI Primavera FIDIC DBIA ICC Cybertech bluevisions انجمن مدیریت پروژه ایران نادر خرمی راد