Adel Aliaskari,PMP
Contact me
My Profile
Blog Author(s) Adel Aliaskari,PMP
Previous Months Home Archive خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ فروردین ٩٢ مهر ٩۱ خرداد ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ بهمن ۸٩ دی ۸٩ آبان ۸٩ شهریور ۸٩ امرداد ۸٩ اردیبهشت ۸٩ اسفند ۸۸ دی ۸۸ آذر ۸۸ آبان ۸۸ مهر ۸۸ More ...
      Persian PM (All topics related to Project Management)
اصطلاحFEED به چه معنی است؟ by: Adel Aliaskari,PMP

اصطلاحFEED  به چه معنی است؟

اصطلاح FEED  مخفف کلمات Front End Engineering Design  است. و به مرحله ای از فرآیند طراحی در پروژه ها اطلاق میگردد که مابین طراحی مفهمومی (Basic Design   )  وطراحی جزئیات (Detail Design  ) قرار دارد.

مقطعی از فرآیند یک پروژه EPC  را در نظر بگیرید که در طی آن کارفرما خواستار واگذاری بخشی از کار به پیمانکاران طی برگزاری مناقصه  و یا شروع پروسه ها و فرآیندهای خرید خارجی می باشد که هردو این کارها مستلزم رعایت مقدمات طولانی و زمانبر می باشند . (منظور از کارفرما در این قسمت می تواند پیمانکاراصلی پروژه باشد که می خواهدبخشی از کار را به مناقصه بگذارد و به پیمانکاران فرعی دیگر واگذار کند ویافرآیند خرید را آغاز کند . کلمه کارفرما لزومابه معنای بهره بردار نهایی طرح نمی باشد ).

حال در نظر بگیرید که در ابتدای پروژه هستیم  وکارفرما همانطور که در بالاگفتم قصد واگذاری تمام یا بخشی از پروژه در طی یک مناقصه یا آغاز خرید را دارد. Basic Design  پروژه انجام شده و نقشه ها و مدارک آن آماده است  ولی همانطور که میدانیم در طراحی مفهومی فقط نیاز ها ، باید ها و نباید ها و بایسته های یک پروژه مورد بحث قرار میگیرد و صحبتی از نقشه ها و احجام و اندازه های نهایی که برای فرآیند ساخت یا خرید مورد نیاز میباشند به میان نمی آید .

از طرفی نیز فرآیند Detail Design  بسیار زمانبر می باشد و دربرخی از پروژه های بزرگ بیشتراز سال بطول خواهد انجامید . برای این که کارفرما زمان را از دست ندهد چه راهی وجود دارد؟

برای حل این مشکل کارفرما مدارک و نقشه های Basic Design  خو د را بسرعت یک مرحله به پیش میبرد و مدارکی را آماده می نماید که پختگی  و تکامل مدارک Detail Design  راندارد ولی می تواند جهت آغاز فرآیند ساخت یا خرید با ذکر مشخصات اولیه مورد نیازبرای این فرآیندهامورد استفاده قرار گیرد.کارفرما نقشه ها و طراحی های FEED  رابا ماهیتAFC (Approve For Construction )  برای آغازفرآیند ساخت و یا با ماهیت AFB (Approve For Bid )  برای آغاز فرآیند خرید ارائه می کند . بدین ترتیب کارفرماضمن صرفه جویی در زمان تازمان تهیه طراحی های تفصیلی ، امکان آغاز کار و طی نمودن مقدمات زمانبر را فراهم نموده و ازریسکهای بعدی که به جهت کوتاه بودن زمان به پروژه وارد میشود جلو گیری می نماید

 

 

  Comments ()
Recent Posts connection LinkedIn Training Courses Earned Value Management System (EVMS) Qualitative Risk Modeling In Primavera Risk Analysis Maturity Models in Project Management PMBOK 2012 Project Management Training Courses Iran and the UAE trade relationships Some questions and answers about EPC projects
My Tags مدیریت پروژه (٥) primavera p6 (٥) epc (۳) pmp (۳) pmbok (۳) برنامه زمانبندی (۳) انواع قرارداد (٢) evm (٢) pmi (٢) مدیریت ریسک (٢) کنترل پروژه (٢) تغییرات بودجه پروژه (٢) pertmaster (٢) مدیریت ریسک پروژه (٢) primavera risk analysis (٢) linkedin (٢) pem (۱) evms (۱) s-curve (۱) اهداف استراتژیک (۱) pmp exam (۱) نظریه جان هالند (۱) fidic (۱) قراردادepc (۱) علل تاخیر در پروژه های عمرانی (۱) مدیریت منابع انسانی (۱) انواع روشهای پرداخت (۱) l/c (۱) خرید خارجی (۱) opm3 (۱) project finance (۱) feed (۱) lump sum (۱) ms project (۱) persian gulf (۱) اعتبارات اسنادی (۱) برآورد هزینه پروژه (۱) cost estimating (۱) replan (۱) reschedule (۱) نمودار s-curve (۱) kick-off meeting (۱) مدیریت ارتباطات (۱) ثبت درصد پیشرفت (۱)
My Friends PMI Primavera FIDIC DBIA ICC Cybertech bluevisions انجمن مدیریت پروژه ایران نادر خرمی راد