اصطلاحFEED به چه معنی است؟

اصطلاحFEED  به چه معنی است؟

اصطلاح FEED  مخفف کلمات Front End Engineering Design  است. و به مرحله ای از فرآیند طراحی در پروژه ها اطلاق میگردد که مابین طراحی مفهمومی (Basic Design   )  وطراحی جزئیات (Detail Design  ) قرار دارد.

مقطعی از فرآیند یک پروژه EPC  را در نظر بگیرید که در طی آن کارفرما خواستار واگذاری بخشی از کار به پیمانکاران طی برگزاری مناقصه  و یا شروع پروسه ها و فرآیندهای خرید خارجی می باشد که هردو این کارها مستلزم رعایت مقدمات طولانی و زمانبر می باشند . (منظور از کارفرما در این قسمت می تواند پیمانکاراصلی پروژه باشد که می خواهدبخشی از کار را به مناقصه بگذارد و به پیمانکاران فرعی دیگر واگذار کند ویافرآیند خرید را آغاز کند . کلمه کارفرما لزومابه معنای بهره بردار نهایی طرح نمی باشد ).

حال در نظر بگیرید که در ابتدای پروژه هستیم  وکارفرما همانطور که در بالاگفتم قصد واگذاری تمام یا بخشی از پروژه در طی یک مناقصه یا آغاز خرید را دارد. Basic Design  پروژه انجام شده و نقشه ها و مدارک آن آماده است  ولی همانطور که میدانیم در طراحی مفهومی فقط نیاز ها ، باید ها و نباید ها و بایسته های یک پروژه مورد بحث قرار میگیرد و صحبتی از نقشه ها و احجام و اندازه های نهایی که برای فرآیند ساخت یا خرید مورد نیاز میباشند به میان نمی آید .

از طرفی نیز فرآیند Detail Design  بسیار زمانبر می باشد و دربرخی از پروژه های بزرگ بیشتراز سال بطول خواهد انجامید . برای این که کارفرما زمان را از دست ندهد چه راهی وجود دارد؟

برای حل این مشکل کارفرما مدارک و نقشه های Basic Design  خو د را بسرعت یک مرحله به پیش میبرد و مدارکی را آماده می نماید که پختگی  و تکامل مدارک Detail Design  راندارد ولی می تواند جهت آغاز فرآیند ساخت یا خرید با ذکر مشخصات اولیه مورد نیازبرای این فرآیندهامورد استفاده قرار گیرد.کارفرما نقشه ها و طراحی های FEED  رابا ماهیتAFC (Approve For Construction )  برای آغازفرآیند ساخت و یا با ماهیت AFB (Approve For Bid )  برای آغاز فرآیند خرید ارائه می کند . بدین ترتیب کارفرماضمن صرفه جویی در زمان تازمان تهیه طراحی های تفصیلی ، امکان آغاز کار و طی نمودن مقدمات زمانبر را فراهم نموده و ازریسکهای بعدی که به جهت کوتاه بودن زمان به پروژه وارد میشود جلو گیری می نماید

 

 

/ 1 نظر / 275 بازدید

mamnoonam