شغل مناسب برای شما چه شغلی می باشد؟

یکی از مسائل مهمی که هر مدیر پروژه بایستی مورد توجه قرار دهد مدیریت منابع انسانی می باشد. در بحث مدیریت منابع انسانی عوامل انگیزشی و مدیریتی نیروی انسانی ارتباط تنگاتنگی با مسائل جامعه شناسی و روانشناسی پیدا میکند .درمسائل روانشناسی معمولا مدلهایی برای تحلیل شخصیت و یا رفتار افراد ساخته می شود و پس از تعیین دسته بندی فرد در این مدلها ، مسائل مختلفی مانند پیش بینی از رفتار آینده فرد ، جایگاه مناسب شغلی فرد ، عوامل انگیزشی ، نیاز ها و خواسته های فرد از شغل ،سطح انتظارات از فرد و ... مورد بررسی قرار می گیرد.یکی از این مدل ها مدلی است که توسط جان هالند ارائه شده است.

بر اساس تحقیقات جان هالند که یکی از دانشمندان روانشناسی می باشد افراد به 6 نوع یا طبقه شخصیتی تقسیم می شوند. ممکن است گنجاندن یک فرد در تنها یک طبقه کمی سخت باشد ولی رفتار غالب در هر فرد جزء یکی از این 6 دسته می باشد . بسته به اینکه شخص به کدام یک از این 6 دسته شخصیتی متلق باشد ، بایستی در جستجوی شغل یا جایگاه شغلی متناسب با شخصیت هر  فر دبود. این 6 دسته عبارتند از :

1-     Realistic   یا واقع گرا: این دسته از افراد فعال و واقع بین می باشند و علاقه زیادی به کار کردن با ماشین آلات و ابزار دارند.

2-      Investigative یا جستجو گر: این دسته از افراد کنجکاو می باشند و علاقه زیادی به یادگیری ، تحلیل مسائل و وضعیتهای مختلف و حل کردن مشکلات دارند.

3-     Artistic یا هنر مند: این دسته از افراد دارای قوه تصور زیاد می باشند و علاقه زیادی به نشان دادن خودشان بوسیله ایجاد یک اثر هنری دارند.

4-     Social یا اجتماعی: این دسته از افراد رفتاری دوستانه دارند و علاقه دارند به دیگران کمک کنند.

5-     Enterprise یا اقدام کننده: این دسته از افراد علاقه زیادی به ترغیب و یا هدایت افراد دیگر دارند.

6-     Conventional یا رسمی: این دسته از افراد بسیار رسمی می باشندوعلاقه زیادی به پیروی از دستور العملها و توجه به جزئیات آنها دارند .

 

/ 0 نظر / 107 بازدید