یک تجربه ساده از مدیریت ریسک

امروزه مدیریت ریسک در پروژه ها از اهمیت خاصی برخوردار است.در حقیقت یک تعریف جدید از مدیریت پروژه می گوید مدیریت پروژه مدیریت ریسکهای آن می باشد. طبق این تعریف قطعیات و موارد حتمی در پروژه احتیاج به مدیریت چندان پیچیده ای ندارد و به راحتی قابل کنترل است و آنچه که امروزه به عنوان مدیریت در پروژه ها شناخته می شود در حقیقت مدیریت ریسک و عوامل غیر قطعی آن می باشد.

یکی از فر آیند های مدیریت ریسک بر اساس تعریف استاندارد PMBOK   شناسایی ریسک می باشد. برای شناسایی ریسک توسط مراجع مختلف راه های مختلفی پیشنهاد شده است ولی مسلما یکی از موثر ترین راه های شناسایی ریسک که همه مراجع برآن تاکید دارند تهیه فرمهای نظر سنجی شناسایی ریسک و توزیع آن  مابین عوامل پروژه می باشد.

یکی از تجربیات جالب من در شناسایی ریسک در این خصوص می باشد. در یکی از شرکتهایی که من سابقا مشغول بکار بودم فرمهای نظر سنجی شناسایی ریسک مابین عوامل پروژه توزیع شد. در بررسی پاسخها متوجه شدم که یکی از افراد تیم پروژه اعزام بهدوره آموزشی  خدمت سربازی اش را جزء ریسکهای احتمالی پروژه خوانده بود.

وقتی علت را جویا شدم متوجه شدم که این فرد مشکل نظام وظیفه دارد و در صورتی که نتواند آن را حل کند مجبور به ترک 2 ماهه سازمان و حضور در دوره آموزشی سربازی می باشد.

در نگاه اول شاید این موضوع خیلی مهم بنظر نمی رسید و حتی من و بقیه اعضای تیم پروژه اطلاعی از آن  نداشتیم چون این فرد Scope  کاری کوچکی در پروژه ما داشت . و لی با بررسی زمان احتمالی غیبت این فرد و مقایسه آن با برنامه زمانبندی پروژه متوجه شدیم که زمان غیبت این فرد دقیقا با زمان پیک کاری او در پروژه یکسان است.

پس از بررسی موضوع با مدیر پروژه خود فرد پیشنهاد گردید که حیطه کاری این شخص با شخص دیگری  تعویض گردد تا تداخلی با زمان احتمالی خدمت سربازی او پیش نیاید.

اتفاقا این تمهید مثمر ثمر قرار گرفت چون فرد مذکور مجبور به حضور 2 ماهه در دوره آموزشی سر بازی گردید . ولی بخاطر راهکار پیش بینی شده هیچگونه مشکلی در روند اجرای پروژه پیش نیامد.

پس از این موضوع و راه حل بسیار ساده که جلوی ایجاد مشکلی بزرگ را گرفت اولین نفری که در جلسات بررسی ریسک پروژه حضور پیدا می کرد شخص مدیر پروژه بود !

/ 0 نظر / 58 بازدید