# علل_تاخیر_در_پروژه_های_عمرانی

مهمترین علل تاخیر در پروژه های عمرانی

_ردیف علل تأخیر درصد 1 کمبود تخصیص اعتبار ٣٠.٢% 2 کمبود اعتبار مصوب ٢٢.۵% 3 ضعف دستگاههای اجرایی ١١.٨% 4 تهیه و تدارک زمین ۵.۵% 5 ناتوانی پیمانکاران ۵.۵% 6 کمبود مصالح ۴.٩% 7 مشاور طراح ٣.٧% 8 سایر ١۵.٩%                               مطلب فوق برگرفته ازگزارش معاونت برنامه ریزی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 99 بازدید