تفاوت Replan و Rescheduleچیست؟

فر آیند های  Replan و  Rescheduleهر دو از فر آیند های بروز رسانی و تهیه برنامه زمانبندی بهنگام و معتبر برای پروژه می باشند . تفاوت بیت  Replan و  Reschedule در این است که گاهی برنامه زمانبندی تهیه شده اولیه که اصطلاحا Baseline  نامیده می شود و مبنای سنجش تا خیرات و تعجیلات می باشد پس از گذشت مدت زمانی از پروژه به دلیل تاخیرات زیاد و یا برآورد های اشتباه اولیه و یا تغییر ماهیت کارها اعم از توالی و یانوع فعالیت ها از ارزش واعتبار ساقط می شود و اصطلاحا دیگر معتبر نیست. در این زمان دیگر نمی توان روند پیشرفت واقعی پروژه را با برنامه Baseline  مقایسه نمود چون اختلاف ها زیاد و معنا دار می باشد . در موقع بروز چنین اتفاقی برنامه ریزان پروژه اقدام به تهیه برنامه زمانبندی مجدد و با اصلاح موارد عمده اختلاف می نمایند و یا اصطلاحا پروژه را مجددا برنامه ریزی می کنند به چنین کاری Replan گفته می شود.

ولی گاهی اوقات پس از شروع پروژه و درادامه کارها تاخیر و تعجیلاتی نسبت به برنامه Baseline  پیش می آید  که طبیعی است و در تمامی پروژه ها اتفاق می افتد ولی این تغییرات به حدی نیست که برنامه اولیه از درجه اعتبار ساقط شود و نتواند مبنای سنجش تفاوت بین برنامه و عملکر واقع گردد . در چنین مواردی در هر دوره بروز رسانی (مثلا دوهفته یا یک ماه ) پس از بروز رسانی برنامه ، برای اینکه کارهایی که در گذشته برنامه ریزی شده بودند ولی به هر دلیلی انجام نشدند و یا بطورکامل انجام نشدند به ابتدای تاریخ جاری پروژه منتقل گردند و یا اصطلاحا از زمان حال به بعد چیده شده و برنامه ریزی گردند، بر روی برنامه Reschedule  صورت می گیرد.

 Reschedule  فعالیتهای آغاز شده و یا تمام شده (Actual  شده ) را در تاریخ واقعی شروع و یا پایان آنها نگهداری می کند و مابقی فعالیتهای انجام نشده و یا قسمتهای نیمه تکمیل فعالیتها را با توجه به توالی آنها مجددا از تاریخ Data Date به بعد می چیند و برنامه ریزی میکند .در حقیقت این برنامه یک برنامه واقعی عملیاتی Action Plan  برای آینده پروژه تهیه میکند

 

/ 0 نظر / 706 بازدید